Anmeld skade

- Fast kontaktperson i skadesager
- Følg behandlingen af større skader
   på Mit Codan
- Vi overfører kontant erstatning direkte
   til din bankkonto

Anmeld skade online

Du kan anmelde skade på alle dine private forsikringer her.

Sundheds-
forsikring

Hvis du har en sundhedsforsikring, skal du huske at kontakte din egen læge, før du anmelder.

Hvis du får brug for akut hjælp på rejsen

Kontakt SOS International 24 timer i døgnet
+45 33 55 23 25.

Skadeanmeldelse uden for åbningstiden

Sjælland og Lolland/Falster

Telefonnummer i dagtimerne: 58 52 73 21
Vagttelefon: 70 25 52 25
E-mail: roesva@skadeservice.net

Håndteres af RØSVA Skadeservice/Dansk Fugtteknik A/SJylland, Fyn og Bornholm

Telefonnummer i dagtimerne: 70 21 06 25
Vagttelefon: 70 21 06 25
E-mail: skade@ssg.dk 

Håndteres af SSG 

Sådan hjælper skadeservicefirmaet

Skadeservicefirmaet er en virksomhed, som udfører skadesbegrænsende foranstaltninger. Ved vandskader udfører de typisk følgende opgaver:

Opsuger vandet

 • Opsætter affugter (evt. i en længere periode) efter aftale med os. kWh forbrug bliver registreret via affugterens tæller
 • Rapporterer direkte til Codan


Du kan selv hjælpe til
For en optimal udtørringsproces beder vi dig huske:

 • At holde døre og vinduer lukkede under udtørringen
 • Ikke at slukke affugteren. Ved driftstop bedes du kontakte skadeservicefirmaet
 • Ikke at justere på affugterens knapper
 • At tømme vandbeholderen, hvis ikke affugteren er tilsluttet et afløb

Den opstillede affugter vil blive tilset af skadeservicefirmaets fugtteknikker.

Når skadeservicefirmaet har stoppet skaden, vil du blive kontaktet af Codan, så vi kan aftale det videre forløb.

Skade på ferien? Anmeld her

Kommer du ud for en skade på rejsen

Anmeld skade - udfyld og indsend blanketten.

Anmeld skade på Codans sundhedsforsikring

Inden du kontakter skadeafdelingen, anbefaler vi dig at få omfanget af din lidelse vurderet hos egen læge. Hvis du gør det, kan vi bedre hjælpe dig til den korrekte behandling på privathospital eller rette type undersøgelse ved speciallæge.

Bemærk, på visse af vores forsikringer er det et krav, at egen læge har vurderet behandlingsbehovet - og der skal være mindst 14 dages ventetid på den undersøgelse/behandling, du skal have foretaget.
 
Har du brug for en undersøgelse eller en behandling, skal du kontakte Codan Sundheds skadeafdeling. Efter forudgående accept fra skadeafdelingen, kan vi hjælpe dig til et behandlingssted i vores Netværk.

Kontakt skadeafdelingen

Skadeafdelingen kan kontaktes på telefon 33 55 38 34 på alle hverdage mellem klokken 8.00 og 16.00. 

Opstår der behov for akut behandling, skal du altid kontakte "112", egen læge, lægevagt eller anden offentlig akut beredskab - dog med følgende undtagelse:

Akut krisehjælp hos psykolog

Hvis der på din forsikring er valgt psykologdækning - og du får behov for akut krisehjælp fra en psykolog, kan du kontakte Codan Sundheds krisehjælpelinje

Ved kontakt til Codan Sundheds krisehjælpelinje på telefonnummer 33 55 32 00, kan du få hjælp 24 timer i døgnet.

Du skal have dit policenummer klar, så vi kan hjælpe dig.

Anmeld en arbejdsskade

Arbejdsskader skal anmeldes til ASK

Arbejdsskader og arbejdsulykker skal du anmelde til Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Du kan ikke anmelde arbejdsskader til Codan.

Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet har et elektronisk anmeldelsessystem ved navn EASY til at anmelde arbejdsulykker.

For at kunne bruge EASY skal du være tilmeldt. Det gør du ved at klikke på klikke på EASY login herunder og "Tilmeld virksomhed". Efterfølgende får du tilsendt en Pin-kode (førstegangskode) med brev.

EASY login 

Læs mere om EASY  

Spørgsmål/svar om anmeldelse, erstatning m.m.

 

Skade efter stormflod

Har du fået skader efter en stormflod

Når Stormrådet erklærer stormflod, og du har fået en skade, skal du bruge en særlig blanket til at anmelde en stormflodsskade.

Udfyld og indsend skadeanmeldelse af stormflodsskade 

Akutte glasskader på bilen

Anmeld glasskade direkte på

tlf.: 33 55 33 60

Hvis du får et stenslag i forruden

Ring til Codan med det samme, så hjælper vi dig med at identificere skadens omfang. Vi vil også opfordre dig til at sætte et af de rudeplastre, du fik sammen med din police, over stenslaget. Det forhindrer, at der kommer fugt og snavs ind i stenslaget og forværrer skaden. Rudeplastret forhindrer ikke stenslaget i at revne, så det er vigtigt, at få skaden udbedret så hurtigt som muligt. Jo før, jo bedre.

Reparation af stenslag

Vi forsøger i videst mulig omgang at reparere stenslaget, så du sparer et dyrt rudeskift. Stenslag op til en 2-krone størrelse kan som regel repareres. Reparation tager ca. 30 min. og kan udføres hos dig - enten hjemme, på arbejdspladsen, i sommerhuset eller hvor det passer dig bedst.

Vi har gjort det nemt for dig

Har du fået en glasskade, kan du enten ringe til Carglass på 78 79 56 61 eller booke tid online her www.carglass.dk/codan.

Du bestemmer selv hvor og hvornår jobbet skal udføres.

 

Carglass kommer til dig:

Hvad enten skaden kan repareres eller ruden skal skiftes, kan Carglass komme til dig – enten derhjemme, på arbejdspladsen eller hvor det passer dig bedst. Du er også velkommen til at benytte ét af Carglass' værksteder.

Skal du selv betale for udbedring af skaden, får du samme gunstige priser som vi gør.

Har du kaskoforsikring, koster reparation af stenslag dig ikke noget. Du mister hverken bonus eller skal betale selvrisiko, hvis du får repareret et stenslag.

Hvis skaden ikke kan repareres

Kan skaden ikke repareres, hjælper vi dig også med at skifte ruden. Dette sker også, hvor det passer dig bedst. Du får naturligvis garanti på holdbarheden af både reparationen og rudeskiftet i hele bilens levetid.

Hvis din bagrude eller siderude smadres

Har du fået smadret en side- eller bagrude, kan vi også hjælpe dig med at sætte end nødrude i. Samtidig rengør vi din bil for glasskår. Denne service er gratis, og du kan på den måde køre videre med frit udsyn og normal hastighed, indtil den originale rude kan monteres.

Når skaden er anmeldt

Har du spørgsmål til en skade, du har anmeldt, kan du altid ringe til os på tlf.: 33 55 55 50.

Det eneste, du skal gøre, er at ringe til os, så snart skaden er sket. Så vil vi gøre vores yderste for, at du hurtigt kommer videre. Ofte kan du få udbetalt strakserstatning ved tyveri af for eksempel cykler og elektroniske devices – husk straks at anmelde tyveriet til politiet.

Får du skader på din bil, kan du få en lånebil, når din egen er til reparation på et af Codans mange Fordelsværksteder.

Reparation af bolig og indbo

Hvis dit hus skal repareres efter en skade, hjælper vi dig gerne med at finde gode håndværkere i dit område - og vi betaler erstatningen direkte til håndværkeren. Og skal dit indbo skal repareres eller udskiftes efter en skade, betaler vi regningen.

Hvis du skal genanskaffe indbo, kan vi hjælpe dig med det via vores onlinebutik. Her kan du finde dit nye indbo mellem 100.000 varenumre, og du kan benytte lejligheden til at købe varer for 20.000 kr. ekstra med Codan-rabat. Du får dine ting bragt til døren, hvis du har adresse i Danmark.

Du kan også få erstatningen udbetalt kontant – så overfører vi beløbet til din bankkonto.

Reparation af bilen

Hos Codan besigtiger vi 95 % af alle skader på biler inden for 24 timer. Desuden reparerer vi hurtigt og effektivt stenslag i forruden – for eksempel hjemme hos dig eller på dit arbejde.

Hvis bilen bliver repareret på et af vores fordelsværksteder får du:

 • En lånebil stillet til rådighed
 • 3 års reklamationsret på alle reparationer
 • Gratis sikkerhedstjek - for din og din families tryghed
 • Fabriksgarantien berøres ikke - alle forskrifter overholdes
 • Du får en ren bil tilbage, nyvasket og støvsuget - kvit og frit

Der er garanti på reparationen i hele bilens levetid. Og har du en kaskoforsikring hos os, er reparationen gratis, forudsat at ruden ikke skal udskiftes. Du mister hverken bonus eller selvrisiko ved en reparation.

Gode råd, hvis skaden er sket

Hvis du er involveret i et færdselsuheld

Kommer du ud for et færdselsuheld, skal du gøre følgende:

 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Identificer de andre involverede og eventuelle vidner
 • Husk at udveksle navn, adresse og telefonnummer med andre involverede og eventuelle vidner til uheldet
 • Få bilen bugseret væk fra uheldsstedet. Hvis du er abonnent af Falk Vejhjælp, kører de din bil til det nærmeste af vores fordelsværksteder
 • Kontakt os hurtigst muligt efter uheldet, så vi kan komme i gang med at behandle skaden og fastsætte en eventuel erstatning

Hvis din bolig beskadiges ved indbrud

 • Begræns skaden mest muligt, så der ikke opstår følgeskader. For eksempel bør du hurtigt få vinduet, som tyven smadrede, repareret, så ikke vejr og andre tyve forårsager flere skader
 • Ryd gerne op, men lad være med at smide noget ud. Vi kan få brug for at se det, når vi skal vurdere skadens omfang

Hvis du får vandskade

Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er:

 • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude
 • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning
 • Er der udsigt til nedbør, så flyt de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det, der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik. Det gælder også tæpper og trægulve
 • Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet
 • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug eventuelt en affugter
 • Åben ind til lukkede vandskadede konstruktioner for at sikre, at de tørrer ud hurtigt, så risikoen for angreb af skimmelsvamp minimeres. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang
 • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud, det kan fjerne meget fugt.

Kan du ikke selv klare det, så få fat i et skadesservicefirma, en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader.

For at gøre den efterfølgende sagsbehandling nemmere bør du:

 • Gemme kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Fotografere eller videofilme det, der er ødelagt
 • Undlade at smide beskadigede ting væk, hvis du rydder op. Vi kan få brug for at se det, når vi skal vurdere skadens omfang

Hvis din bolig beskadiges ved storm

Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er. 

 • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude.
 • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning
 • Er der udsigt til nedbør, så flyt de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det, der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik. Det gælder også tæpper og trægulve
 • Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet.
 • Passer du hus for en ven, der er ude og rejse, skal du for eksempel hurtigst iværksætte tømning af en oversvømmet kælder og efterfølgende udtørring af kælder, eller afdækning af et tag, hvor tagstenene er blæst af


Få hjælp af vores skadesservice

Kan du ikke selv klare det, så få fat i SSG hvis du bor i Jylland/Bornholm og Røsva hvis du bor Sjælland/Fyn/Øer. Du kan også tage fat i en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.

For at gøre den efterfølgende sagsbehandling nemmere bør du:

 • Gemme kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Fotografere eller videofilm det, der er ødelagt
 • Undlade at smide beskadigede ting væk, hvis du rydder op. Vi kan få brug for at se det, når vi skal vurdere skadens omfang


Hvis du kommer til skade

 • Kommer du til skade, skal du sørge for at komme under behandling hurtigst muligt
 • Hvis der er andre involverede i uheldet, skal du sørge for at få deres navn, adresse, telefonnummer og oplysninger om forsikringsselskab
 • Mener du, at en anden person er skyld i uheldet, skal du kontakte vedkommendes forsikringsselskab og fortælle om uheldet

Har du en Codan 50+ hos os, kan du få udbetalt din erstatning straks og skal ikke vente på den sidste lægeerklæring i behandlingsforløbet.

Hvis du skader andre personer eller ting

Hvis du er involveret i et uheld, fx i trafikken, skal du gøre følgende:

 • Fokusere på at hjælpe den eller de personer, der er kommet til skade
 • Hvis nogen mener, du er skyld i skaden, skal du bede om at han/hun beskriver forløbet og erstatningskravet i en e-mail eller et brev – der er ingen grund til at diskutere sagen med vedkommende på stedet
 • Kontakt os og anmeld kravet om erstatning. Husk at du skal have indboforsikring og dermed ansvarsforsikring, for at vi kan erstatte.

Vi hjælper dig med behandling af sagen og eventuel afvisning af uberettigede erstatningskrav.