Skybrud

Det danske vejr har i de seneste år budt på stadig voldsommere vejrfænomener, så der må sættes ind flere steder for at mindske risiko for skybrudsskader.

Se her hvordan du kan forebygge skybrudsskader

Når der er skybrud, kan store mængder af vand trænge ind i din bolig, give fugt i kælderen og ødelægge familiefotos, tøj, møbler, juniors kunstværker og andre værdier. Her viser Erik Peitersen, hvordan du kan sikre din bolig mod skybrud

SMS-varsling - bliv varslet ved udsigt til skybrud

Gratis SMS-varsling


Vilkår for SMS-varsling

Codans SMS-varsling er en gratis service der advarer dig, når det er vurderet, at der er risiko for, at visse former for ekstremt vejr er på vej til den adresse, du angiver. Tilmelding til Codans SMS-varsling garanterer ikke, at din forsikring dækker ved en skade. Codan påtager sig intet ansvar i tilfælde af udeblevne, mangelfulde eller forsinkede SMS'er, fejl eller problemer i de tekniske løsninger, der ligger bag servicen eller indholdet af varslerne. Husk at undersøge din forsikringspolice så du ved, hvordan du er dækket.

Hvis du er i tvivl, om din forsikring dækker, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 35 55 55 50.

Codans SMS-varsling anvender data fra TV2 Vejret.

Afmelding af SMS-varsling

Du kan til enhver tid afmelde Codans SMS-varsling her på siden eller ved at sende en SMS med teksten UVEJR STOP til 1919. Det koster almindelig SMS-takst.

Om SMS-varsling

Codans SMS-varsling er p.t. baseret på en risikovurdering for følgende vejrfænomener:

  • Skybrud (10 mm på 10 min, eller 15 mm på 30 min)
  • Vindstød af orkanstyrke (>32,6 m/s)
  • Vindstød af stormstyrke (24,5 - 32,6 m/s)
  • Isslag (underafkølet regn, der øjeblikkeligt fryser på kolde overflader)
  • Kraftig snestorm (>15cm sne/6 timer kombineret med vindstød over 15 m/s og fygning. eller >20cm sne/12 timer kombineret med vindstød over 15 m/s.)

Varslingerne vindstød af orkanstyrke og vindstød af stormstyrke er baseret på vurderingen af styrken i vindstødene, ikke middelvinden. Der varsles typisk 3-24 timer før, det er vurderet, at der er risiko for, at det pågældende vejrfænomen vil ramme det postnummer, du angiver. Udover ovenstående varsler kan Codan udsende enkeltstående varsler for andre vejrfænomener som f.eks. frostvejr.

Procedure for SMS-varsling

Før et varsel udsendes, vil der fra TV2 Vejret typisk blive udsendt et såkaldt ”risikovarsel” (også kaldet risikomelding). Hvis meteorologerne vurderer, at risikoen bliver større, udsender de dog et egentligt varsel om det pågældende vejrfænomen. Det er dette varsel, du vil modtage på SMS, hvis du tilmelder dig Codans SMS-varsling.

Indhold af SMS-varsling

Codan vurderer løbende indholdet af sin SMS-varsling og kan uden varsel foretage ændringer i indholdet af servicen. Det kan for eksempel være ændringer, så der udsendes varsler ved yderligere vejrfænomener, eller der ikke længere sendes varsler for visse vejrfænomener, der tidligere har været medtaget i SMS-varsling. Du kan til enhver tid se, hvilke vejfænomener der indgår i SMS-varsling på denne side.

Afmelding af SMS-varsling

Du kan til enhver tid afmelde Codans SMS-varsling her på siden eller ved at sende en SMS med teksten UVEJR STOP til 1919. Det koster almindelig SMS-takst.

Ændring af adresse

For at ændre den adresse, der er tilknyttet varslingen, skal du afmelde varslingen og dernæst tilmelde dig varslingen igen via codan.dk/skybrud.

Yderligere oplysninger og vilkår for servicen.

Højvandsulykker

Få 15 % rabat på din husforsikring

En højvandslukker giver dig sikring mod oversvømmelse fra kloaksystemet, der er en af de mest ubehagelige følgeskader ved skybrud.
Som kunde i Codan får du 15% rabat på din husforsikringen, hvis nogle få kriterier er opfyldt:

  • Installationen er udført af en autoriseret kloakmester
  • Du har tegnet en serviceaftale med en autoriseret kloakmester, så installationen efterses min. 1 gang årligt.

Rabatten på din husforsikring fortsætter hvert år, så længe du sørger for at få tjekket og vedligeholdt systemet en gang om året.

Er du allerede kunde i Codan og har installeret en højvandslukker, skal vi bare bruge en kopi af din serviceaftale med autoriseret kloakmester. Når vi modtager den kan vi ændre din husforsikring, så du fremadrettede får 15% rabat. Og du modtager en ny police – nemt og ligetil.

Vær opmærksom på følgende:

Højvandslukkeren skal naturligvis være korrekt installeret og fuld funktionsdygtig og serviceaftalen skal overholdes. Hvis du har en skybrudsskade og dette ikke er overholdt udbetales en delvis erstatning, der svare til forholdet mellem den betalte præmie og den præmie, der skulle være betalt, hvis præmien ikke var nedsat. Er du ikke kunde i forvejen, kan du ringe til Codan på 33 55 55 50 for at få et tilbud på dine forsikringer.