Sne og snestorm

Under snestormen/når det sner

 • Tjek, om der er fygesne på loftet. Er der det, skal mest muligt fjernes.


Efter snestormen/sne

 • Da du som husejer har snerydningspligt på din vej, skal du straks efter snevejret er holdt op sørge for at sneen bliver ryddet, og der bliver foretaget den nødvendige glatførebekæmpelse
 • Tjek at tage med lav hældning og flade tage, ikke bærer for store snemængder. Ligger der mere end 1 meter sne (1/2 meter på lette tage), bør den fjernes. Driver dannes primært på læ side af hus/tag
 • Tjek, at der ikke er fare for sneskred fra taget og ned på opholdsarealer
 • Fjern eventuelle istapper
 • Er der fare for sneskred fra taget, og er der istapper, der ikke kan fjernes, skal der  afspæres
 • Tjek, om der er fygesne på loftet. Er der det skal mest muligt fjernes.

Glatføreskade

 • Er der sket et glatføreuheld med personskade på arealer, du er ansvarlig for, skal du anmelde skaden til din husforsikring. Har du ikke ansvarsforsikring på denne, skal du anmelde skaden til din indboforsikring
 • Lov ikke erstatning. Det er dit forsikringsselskab, der skal vurdere, om du har overtrådt reglerne for glatførebekæmpelse og kan bebrejdes uheldet. Kan du det, vil de sørge for, at den tilskadekomne vil få erstatning efter gældende lov.
  (Kilde: Forsikring og Pension)