Vindmølleforsikring

Codan er Danmarks vindmøllespecialist

Codan har forsikret vindmøller siden den første kommercielle mølle blev rejst, hvilket gør os til den største og mest erfarne partner du kan få, når det drejer sig om vindmølleforsikring i Danmark.
Vi har et tæt samarbejde med verdens førende vindmølleproducenter, hvor vi udveksler erfaringer om typiske mangler, fejl og skader. Og som en ekstra fordel for vores kunder analyserer vi løbende de forsikringsmæssige behov, både når det drejer sig om montage, drift og vedligeholdelse.

På den måde kan vi sikre, at du som vindmølleejer hele tiden får den bedst mulige vejledning og den bedst mulige forsikringsløsning.

  • Forsikring tilpasset netop dit behov
  • Specialistviden om vindmøller
  • 24-timers skadeservice

Vindmølleforsikring

Codan Vindenergi er en fleksibel ordning, der kan indeholde flere dækninger. Grundelementerne vil typisk være en All Risk forsikring (tingskade), en Driftstabsforsikring (tabt indtjening) og en Ansvarsforsikring (ansvar over for tredjemand).

Derudover tilbyder Codan en Retshjælpsforsikring og en Restværdiforsikring.

Vil du vide mere om Codan Vindenergi, så kontakt os pr. e-mail på vindogenergi@codan.dk eller ring til os på 33 55 41 70 og aftal tid for en gennemgang af dine forsikringer, så du får den bedst mulige forsikringsløsning.

Læs mere om de forskellige dækninger herunder.

Sådan dækker vindmølleforsikringen

All Risk forsikringen

Forsikringen dækker fysisk skade på den forsikrede vindmølle, som følge af en pludselig og uforudset hændelse af en hvilken som helst årsag, uanset om skaden er indefra eller udefrakommende.

Hvis du ikke mener, at du har behov for en All Risk forsikring, kan du vælge en Brandforsikring, som udover brand og nedstyrtning af luftfartøj også dækker direkte lynnedslag i vindmøllen.

Brandforsikringer kan efter behov udvides med Kortslutningsforsikring, der dækker skader på de elektriske dele ved induktion og overspænding, og en Stormskadeforsikring, der dækker skader på vindmøllen ved vindhastigheder på over 17,2 meter pr. sekund.

Driftstabsforsikring

Driftstabsforsikringen dækker den mistede indtægt, hvis vindmøllen ikke kan producere strøm som følge af en skade, der er dækket af forsikringen

Codan har udvidet driftstabsforsikringen til også at omfatte driftstab efter skader, der er omfattet af vindmøllefabrikantens garanti eller den Udvidet serviceaftale (med komponentdækning). Eneste betingelse er, at skadeårsagen skal være omfattet af forsikringen.

Transformer/Aftagerdriftstab

Driftstabsforsikringen kan også udvides til at omfatte driftstab efter skade på vindmøllens transformatorstation og evt. andre genstande, der ejes af el-selskabet. Dog med den betingelse, at skadeårsagen skal være omfattet af forsikringen, hvad enten det er All Risks, Brand, Lyn, Kortslutning eller Storm.

Ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar over for andre personer og deres ting, der kan opstå ved drift og brug af vindmøllen. Forsikringen kan også hjælpe med at afvise evt. uberettigede krav. Forsikringen er ikke lovpligtig, men de fleste el-selskaber forlanger, at den bliver tegnet.

Ledelsesansvarsforsikring

I tilknytning til Ansvarsforsikringen kan du ligeledes tegne en Ledelsesansvarsforsikring. Denne forsikring dækker et eventuelt erstatningskrav for formuetab, som driftsledelsen af et vindmøllelaug kan pådrage sig i forbindelse med driften af vindmøllen. På den måde kan ledelsen sikre sig mod erstatningskrav fra medejere, som ellers skulle have været betalt af egen lomme. Forsikringen kan også hjælpe med at afvise uberettigede krav.

Restværdiforsikring

I tilknytning til Tingskadeforsikringen kan du ligeledes tegne en Restværdiforsikring. Restværdiforsikringen giver dig mulighed for at nedrive og fjerne anvendelige rester (de dele af vindmølle som ikke er skaderamt) efter en stor skade og i stedet få opført en ny, tilsvarende vindmølle. Du kan også vælge at bruge erstatningen som udbetaling til en ny og større vindmølle.

Retshjælpsforsikring

I tilknytning til Tingskadeforsikringen kan du ligeledes tegne en Retshjælpforsikring. Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger ved retssager i forbindelse med drift af vindmøllen. Det kan for eksempel være uoverensstemmelser med vindmøllefabrikanten, servicefirmaet eller el-selskabet.

Codan i udlandet

Codan er en del af det internationale forsikringsselskab RSA Insurance Group. Derfor kan vores viden om vindmøller og vindmølleforsikring kombineres med de lokale krav, og forsikringen kan som regel udstedes på det lokale sprog. RSA Insurance Group er verdens største forsikringsselskab inden for vindmølleforsikring, og vi er repræsenteret over hele kloden.