Skadeservice

Hvis du er så uheldig, at der sker en skade, er vi parate til at hjælpe dig døgnet rundt, fx med at begrænse omfanget af skaden.

Skadebehandling gør en forskel

Forsikringsbetingelser fra de forskellige forsikringsselskaber kan umiddelbart ligne hinanden. Det er først, når du har haft en skade, at du ved, om din forsikring gør en forskel.

Ved akut behov for hjælp

Kontakt vores skadeservicepartner:

Belfor
Telefonnummer i dagtimerne:
70 21 06 25
Vagttelefon: 70 21 06 25
E-mail: skade@belfor.dk 

Ved skade efter stormflod

Ring til os på tlf. 33 55 55 55 

Codan skadeservice

Du kan altid ringe til os på 33 55 55 55 - 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vi sidder parat til at hjælpe dig med, hvad du kan gøre for at begrænse skaden mest muligt.

 • Vi tager telefonen inden for 20 sekunder
 • Du får en fast kontaktperson i skadesager
 • Du kan følge vores behandling af større skader på Mit Codan
 • Mindre skader klarer vi som regel over telefonen - helt uden papirarbejde
 • Når du får kontant erstatning, overfører vi straks beløbet til din bankkonto

Sådan hjælper skadeservicefirmaet

Læs mere

Skadeservicefirmaet er en virksomhed, som udfører skadesbegrænsende foranstaltninger. Ved vandskader udfører de typisk følgende opgaver:

 • Opsuger vandet
 • Opsætter affugter (evt. i en længere periode) efter aftale med os. kWh forbrug bliver registreret via affugterens tæller
 • Rapporterer direkte til Codan

Sådan kan du selv hjælpe til

Læs mere

For en optimal udtørringsproces beder vi dig huske:

 • At holde døre og vinduer lukkede under udtørringen
 • Ikke at slukke affugteren. Ved driftstop bedes du kontakte skadeservicefirmaet
 • Ikke at justere på affugterens knapper
 • At tømme vandbeholderen, hvis ikke affugteren er tilsluttet et afløb


Den opstillede affugter vil blive tilset af skadeservicefirmaets fugtteknikker.

Når skadeservicefirmaet har stoppet skaden, vil du blive kontaktet af Codan, så vi kan aftale det videre forløb.