Vindmøller

Codan har forsikret vindmøller siden den første kommercielle mølle blev rejst, hvilket gør os til den største og mest erfarne partner du kan få, når det drejer sig om vindmølleforsikring i Danmark.

Codan er Danmarks vindmøllespecialist

Vi har et tæt samarbejde med verdens førende vindmølleproducenter, hvor vi udveksler erfaringer om typiske mangler, fejl og skader. Og som en ekstra fordel for vores kunder analyserer vi løbende de forsikringsmæssige behov, både når det drejer sig om montage, drift og vedligeholdelse. På den måde kan vi sikre, at du som vindmølleejer hele tiden får den bedst mulige vejledning og den bedst mulige forsikringsløsning.

  • En skræddersyet forsikring, der er tilpasset netop dit behov
  • Fast lav selvrisiko
  • 24-timers skadeservice, hvis uheldet er ude

Vindmølleforsikring

Codan Vindenergi er en fleksibel ordning, der kan indeholde flere dækninger. Grundelementerne vil typisk være en All Risk forsikring (tingskade), en Driftstabsforsikring (tabt indtjening) og en Ansvarsforsikring (ansvar over for tredjemand).

Derudover tilbyder Codan en Retshjælpsforsikring, en Restværdiforsikring og en Produktionsberegningsforsikring, når det gælder fabriksnye vindmøller.

Vil du vide mere om Codan Vindenergi, så kontakt os pr. e-mail på vindogenergi@codan.dk eller ring til os på 33 55 41 70 og aftal tid for en gennemgang af dine forsikringer, så du får den bedst mulige forsikringsløsning.

Læs mere om de forskellige dækninger herunder.

Sådan dækker vindmølleforsikringen

All Risk forsikringen

All Risk forsikringen dækker enhver pludselig og uforudset skade på vindmøllen af en hvilken som helst årsag. Den dækker med andre ord bl.a. så forskellige hændelser som:

  • Havari i de mekaniske dele (gearkasse, hovedaksel, krøjekrans m.v.) 
  • Kortslutning i de elektriske dele (generator, styring m.v.)
  • Brand og lynnedslag
  • Stormskader - uanset vindstyrken
  • Hærværk og tyveri
  • Skader forvoldt af dyr, der gnaver i ledninger
  • Skader der opstår i forbindelse med service

Hvis du ikke mener, at du har behov for en All Risk forsikring, kan du vælge en Brandforsikring, som udover brand og nedstyrtning af luftfartøj også dækker direkte lynnedslag i vindmøllen.

Brandforsikringer kan efter behov udvides med en Kortslutningsforsikring, der dækker skade på de elektriske dele ved induktion og overspænding, og en Stormskadeforsikring, der dækker skade på vindmøllen ved vindhastigheder over 17,2 meter pr. sekund

Driftstabsforsikring

Driftstabsforsikringen dækker den mistede indtægt, hvis vindmøllen ikke kan producere som følge af en skade.

Codan har udvidet driftstabsforsikringen til også at omfatte driftstab efter skader, der stadig er omfattet af vindmøllefabrikantens garanti. Eneste betingelse er, at skadeårsagen skal være omfattet af Tingskadeforsikringen, hvad enten det er All Risks, Brand, Lyn, Kortslutning eller Storm.

Transformer/Aftagerdriftstab

Driftstabsforsikringen kan også udvides til at omfatte driftstab efter skade på vindmøllens transformatorstation og evt. andre genstande, der ejes af el-selskabet. Dog med den betingelse, at skadeårsagen skal være omfattet af Tingskadeforsikringen, hvad enten det er All Risks, Brand, Lyn, Kortslutning eller Storm.

Ansvarsforsikringen

Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar over for andre personer og deres ting, der kan opstå ved drift og brug af vindmøllen. Forsikringen kan også hjælpe med at afvise evt. uberettigede krav. Forsikringen er ikke lovpligtig, men de fleste el-selskaber forlanger, at den bliver tegnet.

Produktionsberegningsforsikring

Vindmøllens produktion er afgørende for enhver vindmølleejers økonomi. Det gælder specielt for fabriksnye vindmøller, hvor økonomien af gode grunde kun kan være baseret på en forventet produktion. Er der f.eks. fejl i en vindvurdering, kan det få alvorlige følger. Codan Produktionsberegningsforsikring dækker manglende produktion som følge af vindmøllefabrikantens fejlberegning af vindmøllens årsproduktion. Forsikringen kan løbe i op til 5 år.

Restværdiforsikring

I tilknytning til Tingskadeforsikringen kan du tegne en Restværdiforsikring. Restværdiforsikringen giver dig mulighed for at nedrive og fjerne anvendelige rester (de dele af vindmølle som ikke er skaderamt) efter en stor skade og i stedet få opført en ny, tilsvarende vindmølle. Du kan også vælge at bruge erstatningen som udbetaling til en ny og større vindmølle.

        

Retshjælpsforsikring

Hos Codan får du også en Retshjælpsforsikring sammen med Tingskadeforsikringen. Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger ved retssager i forbindelse med drift af vindmøllen. Det kan for eksempel være uoverensstemmelser med vindmøllefabrikanten, servicefirmaet eller el-selskabet.

Ledelsesansvarsforsikring

Denne forsikring dækker et eventuelt erstatningskrav for formuetab, som driftsledelsen af et vindmøllelaug kan pådrage sig i forbindelse med driften af vindmøllen. På den måde kan ledelsen sikre sig mod erstatningskrav fra medejere, som ellers skulle have været betalt af egen lomme. Forsikringen kan også hjælpe med at afvise uberettigede krav.

Codan i udlandet

Codan er en del af det verdensomspændende forsikringsselskab RSA Insurance Group. Derfor kan vores viden om vindmøller og vindmølleforsikring kombineres med de lokale krav, og forsikringen kan som regel udstedes på det lokale sprog. RSA Insurance Group er verdens største forsikringsselskab inden for vindmølleforsikring, og vi er repræsenteret over hele kloden.