Rådgivning

Forebyggelse er altid bedre end udbedring. Det gælder også forsikring. Derfor rådgiver vi dig om, hvordan du kan minimere risikoen eller måske helt undgå skader.

Vi vurderer din virksomheds behov for forsikring

Du er ekspert inden for din branche, og vi er eksperterne på forsikringsområdet. Det er vores job at gøre det lettere for dig som kunde at vurdere virksomhedens risici, forebygge skader og yde hurtig hjælp, hvis skaden alligevel sker.

Vi vil gerne hjælpe dig med at finde den forsikringsløsning, som du har brug for - så du hverken er over- eller underforsikret. Kort sagt: Vi tager gerne ansvaret for at sikre og forsikre din virksomhed, så du får mere tid til det, du er bedst til.

Risiko

Vi er eksperter i at synliggøre og vurdere risici i mange forskellige typer virksomheder. Det er ud fra vores vurdering af risikoen, at vi anbefaler en løsning.

Læs mere

Vurdering af risiko

Codans risikovurdering er grundlaget for, at du har den rigtige dækning, men vurderingen af, hvilke risici der skal dækkes og hvordan, er dog helt individuel:

 • Der er risici, som kan udløse et tab, der truer hele virksomhedens eksistens. De risici skal og bør altid dækkes.
 • Der er risici, som kan give ubehagelige og betydelige tab, men som alt andet lige ikke behøver at være truende for virksomhedens fortsatte eksistens.
 • Der er risici, som man kan vælge at acceptere - dvs. selv betale, hvis skaden sker, eller have en høj selvrisiko på.
 • Som kunde i Codan får du tilbudt en årlig risikovurdering.
 • Det er specialister, der vurderer og rådgiver om risici for bl.a. brand, tyveri, transport og maskin-, arbejds- og personskade.
 • I visse tilfælde er det vores specialuddannede ingeniører, der risikovurderer.

Forebyggelse

Forebyggelse er altid bedre end udbedring. Det gælder også forsikring. Derfor råd-giver vi dig om, hvordan du kan minimere risikoen eller måske helt undgå skader.

Læs mere

Vejledning om forebyggelse

Forebyggelse mindsker risiko for tab og kan sænke prisen på forsikringen.

 • Ved besøg i din virksomhed kommer Codan med forslag til forebyggelse af skader
 • Du kan få hjælp fra din assurandør eller en af vores ingeniører til, hvordan du konkret kan gennemføre forebyggende aktiviteter og ændringer
 • Vi har specialister i tyverisikring, der kan rådgive dig
 • Efter en skade giver vores skadebehandler konkrete råd om, hvordan lignende skader forebygges

Skade

Når skaden sker, gælder det om at få den udbedret, så driften af virksomheden kan fortsætte med færrest gener. Få hjælp og rådgivning om, hvordan I kommer hurtigt videre, efter at skaden er sket.

Læs mere

Hurtig hjælp ved skade

Behandling af skader er mere end beregning og udbetaling af erstatning. Over 50% af de anmeldte skader afsluttes via telefonen. Vi overfører straks udbetalingen til din konto i banken.

 • Ved større skader, der kræver akut hjælp, er vi på stedet inden for 1 time
 • Du kan anmelde og få hjælp til skader 24 timer i døgnet på 33 55 55 50 eller via Mit Codan
 • Du får en fast kontaktperson under hele behandlingen af din skade
 • Du bliver løbende holdt orienteret om sagens forløb og de næste skridt i behandlingen
 • Vi kan hjælpe med kontakt til håndværkere og andre samarbejdspartnere.

Løsning

Codan giver altid en klar anbefaling til en forsikringsløsning. Den rigtige løsning er sammensat, så du har præcis den dækning, der svarer til virksomhedens behov og dine ønsker.

Læs mere

Den rigtige løsning

Den rigtige forsikringsløsning består af mere end forsikringer. Den omfatter også:

 • En klar anbefaling af, hvilken forsikringsløsning der passer til din virksomheds behov.
 • Tilbud om en årlig evaluering og gennemgang af alle dine forsikringer med udgangspunkt i dine tilbagemeldinger til os og i de ændringer, året har bragt.
 • En lettere administration i dagligdagen pga. vores 20 % underforsikringsgaranti, der gør, at du ikke behøver at justere f.eks. din løsøre-, kasko- eller driftstabsdækning ved nyindkøb og investeringer, der er på mindre end 20% af forsikringssummen.
 • Hjælp til at udarbejde en beredskabsplan, der gør virksomheden godt rustet ved større skader.
 • Ét nummer til Codan: 33 55 55 50, hvor du kan komme i kontakt med os døgnet rundt.