Kulstofpolitik

Codan forholder sig aktivt til klimaforandringer

De globale klimaforandringer påvirker også forsikringsbranchen med mere ekstremt vejr, der eksempelvis betyder flere skader på ejendomme og indbo. Med vores ekspertise i at håndtere risici tror vi på, at forsikringssektoren kan spille en aktiv rolle for at hjælpe med at forstå og reagere på et klima i forandring. 

Hos Codan har vi forpligtet os til at sænke vores CO2-udledning og fremskynde overgangen til en bæredygtig fremtid for at begrænse den globale temperaturstigning som skitseret i Paris-aftalen. 

Hvis de ambitiøse mål for reduktion af CO2-udledning skal indfries, vil det kræve radikale ændringer i sektorer som energiproduktion, transport og industriproduktion. Derfor er der bl.a. behov for betydelige investeringer i elektrificering og el-infrastruktur. Det kan vi som forsikringsselskab være med til at tilskynde.

Hvordan vil vi bidrage?

Codan kan som forsikringsselskab bidrage til transformationen mod en mere bæredygtig økonomi med forsikring af vedvarende energi. På den måde vil Codan bygge videre på vores førerposition som leverandør af forsikring og rådgivning til projekter inden for vedvarende energi. Derfor vil vi gradvist sigte efter at balancere de risici, vi forsikrer, til fordel for produktionen af vedvarende energi.