Ældreboforsikring

Indbo- og ansvarsforsikring tilpasset til, hvis man bor på et plejehjem.

En skræddersyet en indbo- og ansvarsforsikring

Codan har skræddersyet en indbo- og ansvarsforsikring, som tager hensyn til de behov, du som beboer på et plejehjem og i en ældrebolig har behov for til kun 600 kr. om året inkl. afgifter og med en selvrisiko på 1.227 kr. (2020).

Sådan er du dækket med en Ældreboforsikring

Indbo

Vi dækker ejendele, der bliver stjålet fra din ældrebolig eller under et røveri. Vi dækker også ejendele, der bliver beskadiget ved brand, vandskade og hærværk. Indboforsikringen er sumløs. Det betyder, at du ikke skal vurdere den samlede værdi af dine ejendele.

  • Enkeltgenstande som fx møbler og andet almindleigt indbo er dækket op til 11.376 kr. (2020)
  • Samleobjekter eller designmøbler er dækket med op til 11.376 kr. (2020)
  • Særlige private værdigenstande, fx smykker er dækket med op til 11.376 kr. (2020)

Der er en fast selvrisiko på 1.227 kr. (2020)

Ansvar

Vi dækker, hvis du eller en anden i husstanden gør skade på andre eller deres ejendele. Vi dækker fx hvis du kommer til at vælte en cyklist, og vedkommendes tøj og briller går i stykker, eller hvis personen kommer til skade ved uheldet.

Retshjælp

Vi dækker en del af dine udgifter i forbindelse med visse private retssager – både når du er sagsøger, og når du er den sagsøgte. Det kan fx være uoverensstemmelser i forbindelse med erstatningssager, lejeforhold eller salg af lejlighed.

Elskade

Vi dækker skader som følge af kortslutning, induktion og lynnedslag på hårde hvidevarer og andre elektriske apparater, herunder fx computere, kopimaskiner og printere.

Tricktyveri

Dækker, hvis ukendte personer får adgang til dit hjem under falsk dække.

Identitetstyveri

Vi dækker dig, hvis du bliver udsat for identitetstyveri. Vi tilbyder desuden hjælp og rådgivning, eksempelvis hvis andre har optaget lån i dit navn ved brug af dit cpr-nummer.

Krisehjælp

Du og din familie kan få hjælp af en psykolog eller speciallæge i psykiatri, hvis I får brug for det efter en fx brand i boligen, der har medført et akut behov for genhusning eller hvis der har været indbrud i jeres hjem.

Vi tilbyder også krisehjælp til jeres hjemmeboende børn under 18 år, hvis I skal skilles.

Genhusning

Dit hus er først og fremmest din base, dit hjem. Det er her, I har jeres rutiner og hverdagen tager sit udgangspunkt. Vi har fokus på, at jeres hverdag ændres mindst muligt, hvis uheldet rammer.

  • Ved akutte skader, som er dækket af forsikringen, får du og din familie hjælp inden for 1 time.
  • Er hjemmet blevet ubeboeligt pga. skaden, genhuser vi jer hurtigt. Der er ingen tidsbegrænsning på perioden.
  • Vi finder sammen en midlertidig bolig i lokalområdet.
  • Er skaden også gået ud over jeres indbo, fx ved brand eller vandskade, får I udbetalt en del af erstatningen som akuterstatning på minimum 50.000 kr. inden for de første 24 timer.
  • Ved dramatiske skader får I tilbudt psykologisk krisehjælp.

Ring til os på 33 55 20 20 og hør mere, hvis du overvejer at købe en Ældreboforsikring, eller bestil den her:

Fill out my online form.