Behandlingsforsikring

  • Solid basisdækning
  • Dækker de fleste behandlinger
  • mulighed for tilvalg af fx akut krisehjælp

Diagnoseforsikring

  • Hurtig undersøgelse af symptomer
  • Kortere sygdomsforløb
  • Billigt alternativ til behandlingsforsikring

Behandlingsforsikring ved arbejdsulykke

  • Dækker ved arbejdsulykke
  • supplement til arbejdsskadeforsikring
  • I gang inden for 14 dage