Ligebehandlingssag for gravide er nu afsluttet 

Siden efteråret 2020 har der kørt en sag, hvor vi – ligesom størstedelen af forsikrings- og pensionsbranchen – ikke har været opmærksomme på specifikke detaljer i ligebehandlingsloven for forsikring. I alt har vi desværre uretmæssigt afvist 8 kvinder, da de søgte om at få dækket behandling hos fx fysioterapeut og kiropraktor i forbindelse med deres graviditet.  

Sagen endte med, at vi og mange andre aktører i branchen blev politianmeldt. For at få afsluttet sagen har vi valgt at acceptere den pålagte bøde på 600.000 kr. Andre selskaber har også valgt at betale deres bøder. Vores bøde er beregnet ud fra vores nettoomsætning i Danmark, Sverige og Norge, og derfor er den enten højere eller lavere end andre selskabers bøder. 

Vi beklager

Da det er vigtigt for os, at du som kunde altid kan regne med at blive ordentligt behandlet, beklager vi derfor hele denne sag.  

Vi har sat flere initiativer i gang for at rette op på sagen 

  • Vi har rettet vores forsikringsbetingelser, så vores ulykkes-, sundheds- og rejseforsikringer sikrer gravide samme dækning som andre kunder. 
  • Reglerne om ligebehandling er nu en del af vores obligatoriske uddannelsesprogram for alle medarbejdere.
  • Vi har kontaktet ca. 307.000 kunder pr. brev for at gøre opmærksom på, at de skulle kontakte os, hvis de havde oplevet at blive afvist uretmæssigt pga. graviditet. Samme opfordring har været på codan.dk. 
  • Vi har på eget initiativ grundigt gennemgået 460 skadesager, som potentielt kunne være fejlbehandlet. Vi endte heldigvis med ’kun’ at finde 8 kunder, som var blevet uretmæssigt afvist. Alle 8 kunder har efterfølgende fået udbetalt erstatning og godtgørelse. Vi har nu ingen uafsluttede sager tilbage.