Codans skadeservice

Skade efter storm eller skybrud

Anmeld skade online

(Husk at hvis du vil uploade billeder af skader, kan der uploades max 4 mb.)

Skade efter stormflod

Ring til os på tlf. 33 55 55 55 

Ved akut behov for hjælp

Kontakt vores skadeservicepartner i dit område:

Jylland, Fyn og Bornholm
SSG
Telefonnummer i dagtimerne: 70 21 06 25
Vagttelefon: 70 21 06 25
E-mail: skade@ssg.dk 


Sjælland og Lolland/Falster
BELFOR
Telefonnummer i dagtimerne: 58 52 73 21
Vagttelefon: 70 25 52 25

Sådan hjælper skadeservicefirmaet

Læs mere

Skadeservicefirmaet er en virksomhed, som udfører skadesbegrænsende foranstaltninger.

Ved vandskader udfører de typisk følgende opgaver:

 • Opsuger vandet
 • Opsætter affugter (evt. i en længere periode) efter aftale med os. kWh forbrug bliver registreret via affugterens tæller
 • Rapporterer direkte til Codan

Du kan selv hjælpe til

Læs mere

For en optimal udtørringsproces beder vi dig huske:


 • At holde døre og vinduer lukkede under udtørringen
 • Ikke at slukke affugteren. Ved driftstop bedes du kontakte skadeservicefirmaet
 • Ikke at justere på affugterens knapper
 • At tømme vandbeholderen, hvis ikke affugteren er tilsluttet et afløb

Den opstillede affugter vil blive tilset af skadeservicefirmaets fugtteknikker.

Når skadeservicefirmaet har stoppet skaden, vil du blive kontaktet af Codan, så vi kan aftale det videre forløb.

Vær forberedt til næste gang vejret viser tænder

Læs mere

Når der er skybrud, kan store mængder af vand trænge ind i din bolig, give fugt i kælderen og ødelægge familiefotos, tøj, møbler, juniors kunstværker og andre værdier.
Vi har samlet nogle gode råde til hvad du selv kan gøre for at forebygge skybrudsskader, hvad du skal huske når det regner kraftigt, og hvordan du skal komme videre efter et skybrud og eventuelle skader på dit hus eller dine ting.

Vi har også nogle film med Erik Peitersen, der viser hvordan du kan sikre din bolig mod skybrud.

Læs mere her

Sådan gør du for at begrænse skaden mest muligt

Læs mere
 • Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er -Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude.
 • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning -Er der udsigt til nedbør, så flyt de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det, der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik. Det gælder også tæpper og trægulve
 • Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet. Kan du ikke selv klare det, så få fat i SSG hvis du bor i Jylland/Bornholm og Røsva hvis du bor Sjælland/Fyn/Øer. Du kan også tage fat i en håndværker eller andre, der kan hjælpe dig.
 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt
 • Ryd gerne op, men lad være med at smide noget ud. Vi kan få brug for at se det, når vi skal vurdere skadens omfang
 • Smid ikke beskadigede ting væk før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet
 • Passer du hus for en ven, der er ude og rejse, skal du fx hurtigst iværksætte tømning af en oversvømmet kælder og efterfølgende udtørring af kælder, eller afdækning af et tag, hvor tagstenene er blæst af