Hvis andre kommer til skade

Er du skyld i skader på andre personer eller deres ting? Så er her et par gode råd til, hvad du skal gøre:

  • Hvis du er involveret i et uheld, fx i trafikken, skal du naturligvis først fokusere på at hjælpe den eller de personer, der er kommet til skade.
  • Hvis nogen mener, du er skyld i skaden, skal du bede om at få vedkommendes beskrivelse af forløbet og erstatningskravet på skrift. Der er ingen grund til at diskutere sagen med vedkommende.
  • Kontakt os og anmeld kravet om erstatning, hvis du har en indboforsikring eller en bilforsikring og dermed en ansvarsforsikring. Herefter hjælper vi med behandling af sagen og eventuel afvisning af uberettigede erstatningskrav.
  • Hvis der er sket en skade på en anden persons ting, skal du bede skadelidte om, at melde skaden til sin egen forsikring i første omgang. Hvis skadelidtes egen forsikring ikke dækker, skal du bede om at få en 'afvisningsskrivelse' på det fra forsikringsselskabet og sende den til os.