Vandskade

Hvis du får vandskade

Gør hvad du kan, for at skaden ikke bliver større, end den allerede den er.

 • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude.
 • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning
 • Flyt de indbogenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade på disse. Det, der ikke kan flyttes, bør dækkes med plastik. Det gælder også tæpper og trægulve
 • Har der været/er der strømsvigt, så tjek din fryser. Flyt eventuelt varer over til venner og bekendte, der har strøm og plads i fryseren. De fleste frysere kan godt klare et kortvarigt strømsvigt, uden det går ud over indholdet.
 • Få vandet væk og få sat udtørring i gang. Brug evt. affugter.
 • Luk eventuel op til lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse tørres ud hurtigt risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang.
 • Varm de vandskadede rum op og luft hyppigt ud, det kan fjerne meget fugt. 
 • Kan du ikke selv klare det, så få fat i en af vores skadeservicepartnere, en håndværker eller andre der kan hjælpe dig. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skader.
 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation
 • Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt
 • Ryd gerne op, men lad være med at smide noget ud. Vi kan få brug for at se det, når vi skal vurdere skadens omfang

Husforsikring

Vores husforsikring er en bred og fleksibel forsikring, hvor du selv kan vælge, hvordan du vil være dækket. Vores husforsikring dækker både huse og nedlagte landbrug lige godt.

Indboforsikring

Vores indboforsikring er en fleksibel forsikring, der dækker dine og din families private ejendele ved skader og tyveri – eller hvis du skader andre eller deres ting. Det giver sikkerhed i hverdagen for hele familien.

Forebyg skybrudsskader

Når der er skybrud, kan store vandmængder trænge ind i din bolig, give vandskader, fugt i kælderen og ødelægge uerstattelige værdier. Få gode råd og guides af handyman Erik Peitersen.