Klare mål og forventninger

Medarbejdermodellen får det bedste frem i os

Det er vores ambition at skabe gode rammer om dit arbejde, der giver dig mulighed for at yde det bedste i forhold til dine kolleger og vores kunder – hver gang og hver dag. Det opnår vi gennem en fokuseret indsats og løbende udvikling af både ledelsens og medarbejdernes kompetencer.

Hvad giver Your Best U-modellen dig?

Vores medarbejdermodel er Your Best U og med den sikrer vi, at alle medarbejdere:

  • har et klart billede af, hvad vi forventer af dem
  • tager ansvar for egen udvikling og opdatering af deres viden og kompetencer
  • har opdaterede forretnings- og udviklingsmål
  • løbende modtager og giver feedback
  • får en fair evaluering af deres resultater og adfærd.

Du skal vide, hvad vi forventer af dig

Vi styrker både lederskab og medarbejdere ved at sikre, at alle ved, hvad deres rolle er, og hvad vi forventer af dem. Ved at identificere denne nøgleadfærd på specifikke områder gør vi klart, hvad der driver engagement, indflydelse og præstationer – og gør dig dermed i stand til at yde det bedste i dit arbejde.