Hvis jeg ændrer på min bolig

Ved til- og ombygninger ændrer dækningen sig i perioden for ombygningen. Når byggeriet er færdigudført, er det vigtigt at kontakte Codan, idet forsikringen skal ændres til at dække de nye forhold.

Skal jeg meddele Codan at jeg bygger til/om?

Ved til- og ombygninger ændrer dækningen sig i perioden for ombygningen, således at det igangværende byggeri som udgangspunkt kun er dækket for brand – og stormskader. Såfremt der er behov for en bedre dækning, er der mulighed for at tegne en entrepriseforsikring. Kontakt kundeservice for rådgivning.

Når byggeriet er færdigudført er det vigtigt at kontakte Codan, idet forsikringen skal ændres til at dække de nye forhold, så som: Flere kvadratmeter, ændret tagtype, udvidelse med solceller eller lign. (se uddybning i betingelserne for husforsikringen)

Solceller og jordvarme

Hvis du får installeret solceller, jordvarme eller lign. er der nogle sikkerhedsforanstaltninger, der skal gøre sig gældende, såfremt forsikringen skal dække. Det er derfor vigtigt at du kontakter os, for det rette rådgivning, og samtidig får ændret til den nye energikilde på din husforsikring. Kontakt kundeservice for rådgivning.