Hvis jeg flytter

Flytter du i hus, stiller banken ofte krav om, at du køber en brandforsikring. Derudover bør du overveje, hvordan du vil forsikre dit hus. Skader efter fx indbrud, brand og nedbør kan være dyre at reparere.

Bliver min husforsikring automatisk opsagt?

Din husforsikring bliver ikke automatisk opsagt. Når du sælger dit hus, er det den nye ejers forsikringsselskab, der sørger for at opsige sælgers husforsikring ved overtagelse. Denne praksis er til for at sikre, at der som minimum altid er en bygningsbranddækning på ejendommen af hensyn til eventuelle panthavere. Skulle din husforsikring mod forventning ikke være opsagt, kan du altid kontakte os; så sørger vi for at bringe det i orden.

Ændrer prisen sig på min indboforsikring hvis jeg flytter?

Prisen på din indboforsikring er blandt andet fastsat efter, hvor du bor.
Vi modtager automatisk besked fra folkeregistret, og du vil i den forbindelse modtage en ny police.

Du har mulighed for at kontakte kundeservice, hvis du på forhånd ønsker at kende prisen på forsikringen på din nye adresse.

Har jeg behov for en separat forsikring til min nye bolig?

Flytter du i hus, stiller banken ofte krav om, at du køber en brandforsikring. Derudover bør du overveje, om du vil sikre huset yderligere med en komplet husforsikring. Den dækker skader efter fx indbrud, brand og nedbør, som kan være dyre at reparere.

Tjek din dækning under flytningen

Mange af os har oplevet, at der er sket skade på vores ting under en flytning. Codans indboforsikring dækker også dit indbo under flytningen, så du trygt kan sende flyttebilen af sted med dine kære ejendele.

Tjek om du har de rette tillæg til forsikringen

Et nyt hus kan gøre nye tillægsforsikringer relevante: Du kan fx ønske at sikre dig mod svamp, insekter og skjulte skader på rør og kabler. Få overblik over dine muligheder for tillægsdækninger, og få forsikringen skræddersyet til dit hus og behov.

Overvej værdien af dit indbo

Prisen på din indboforsikring afhænger blandt andet af størrelsen af den forsikrede indbosum. Flytter du sammen med en anden, eller flytter I fra hinanden, kan værdien af dit indbo ændre sig. Det samme gælder, hvis du flytter i en mindre, eller større bolig. Kontakt kundeservice for at få reguleret forsikringssummen.

Skal jeg meddele Codan at jeg er flyttet

Har du aktive forsikringer hos Codan, så vi har dit
cpr. nr., er det ikke nødvendigt at melde flytning til os, da vi automatisk modtager besked fra folkeregistret. Du vil i den forbindelse modtage en ny police.

Du kan dog altid kontakte kundeservice, hvis du på forhånd ønsker at kende prisen på forsikringen på den nye adresse, som blandt andet er fastsat efter, hvor du bor.

Vi flytter sammen – hvad sker der med indboforsikringen

Flytter I sammen, har I kun brug for én indboforsikring. Codans indboforsikring dækker både dig og din familie.
Har I begge en eksisterende indboforsikring, skal én af dem opsiges, da I kun skal bruge én indboforsikring i husstanden. Når I har fælles folkeregisteradresse, dækker indboforsikringen jer begge.

Vær opmærksom på, at I kan have behov for nye dækninger. Fx hundeansvar, cykeldækning eller lign. Tjek derfor, om forsikringen dækker jeres fælles behov. Vær også opmærksom på at tilrette jeres indbosum, så den dækker værdien af jeres samlede indbo. Kontakt kundeservice for at få reguleret forsikringssummen.

Vi flytter fra hinanden

Flytter I fra hinanden, skal I beslutte, hvem der overtager de nuværende forsikringer. Codans indboforsikring følger dig, der står som forsikringstager. Vær derfor opmærksom på at en af jer skal huske at tegne en ny indboforsikring.

Du flytter hjemmefra

Når du flytter hjemmefra, skal du være opmærksom på, at du har behov for din egen indboforsikring. Codans indboforsikring dækker dog udeboende børn op til 21 år. Kontakt kundeservice, hvis du vil høre mere eller ønsker at tegne din egen indboforsikring.