Tøbrud

Se hvad du kan gøre før, under og efter et tøbrud

Før tøbrud


 • Fjern istapper
 • Fjern eventuel fygesne på loftet, før det smelter
 • Fjern om muligt snebunker og snedriver, der ligger tæt på huset
 • Grav om muligt render, der kan lede smeltevandet væk

 

Når det tør


 • Hold øje med at de tætninger, du evt. har etableret ved døre, vinduer og ved kælder, virker
 • Hold øje med smeltevand fra loft (fygesne) og tagrender
 • Drypper det igennem loftet, kan du opsamle vandet i et udspændt stykke plastic og lede det til en spand eller balje
 • Fjern/flyt indbogenstande, der risikerer at blive skadet

Efter tøbrud


 • Husk at fjerne tildækningerne af udluftningskanaler, når faren er drevet over

Hvis du har haft en skade

Kontakt os hurtigst muligt. Hav dit policenummer parat, det er en stor hjælp. Aftal eventuelt besøg af taksator. Skader på huset anmeldes til husforsikringen mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring.

Anmeld skade

Husforsikring

Hvis du har en brand- og bygningskaskodækning, som er standard til Codan Hus, får du dækket de typiske skader på huset efter et tøbrud og frostsprængte rør.

Gratis SMS-varsling: Sådan forbereder du dig på vejret

Du kan abonnere på at modtage gratis varsler om vejret via SMS fra Codan. Tilmeld dig her og vær foran, næste gang vejret viser tænder.

Tilmeld dig SMS-varsling og forebyg i tide

Bliv varslet gratis om ekstremt vejr på SMS

Læs mere

Tilmeld dig Codans SMS-varsling, så du i god tid ved hvornår der er risiko for skybrud, storm, orkan, isslag og snestorm i dit område.Codans SMS-varsling er p.t. baseret på en risikovurdering for følgende vejrfænomener:

 • Skybrud (10 mm på 10 min, eller 15 mm på 30 min)
 • Vindstød af orkanstyrke (>32,6 m/s)
 • Vindstød af stormstyrke (24,5 - 32,6 m/s)
 • Isslag (underafkølet regn, der øjeblikkeligt fryser på kolde overflader)
 • Kraftig snestorm (>15cm sne/6 timer kombineret med vindstød over 15 m/s og fygning. eller >20cm sne/12 timer kombineret med vindstød over 15 m/s.)

 

Varslingerne vindstød af orkanstyrke og vindstød af stormstyrke er baseret på vurderingen af styrken i vindstødene, ikke middelvinden. Der varsles typisk 3-24 timer før, det er vurderet, at der er risiko for, at det pågældende vejrfænomen vil ramme det postnummer, du angiver. Udover ovenstående varsler kan Codan udsende enkeltstående varsler for andre vejrfænomener som f.eks. frostvejr.

Du kan abonnere på at modtage gratis varsler om vejret via SMS fra Codan. Tilmeld dig her og vær foran, næste gang vejret viser tænder.

Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vilkårene for sms-varslingen

Codans SMS-varsling er en gratis service, der advarer dig, når det er vurderet, at der er risiko for, at visse former for ekstremt vejr er på vej til den adresse, du angiver. Tilmelding til Codans SMS-varsling garanterer ikke, at din forsikring dækker ved en skade. Codan påtager sig intet ansvar i tilfælde af udeblevne, mangelfulde eller forsinkede SMS'er, fejl eller problemer i de tekniske løsninger, der ligger bag servicen eller indholdet af varslerne. Husk at undersøge din forsikringspolice så du ved, hvordan du er dækket. Hvis du er i tvivl om, hvad din forsikring dækker, er du meget velkommen til at ringe til os på tlf. 33 55 55 50. Codans SMS-varsling anvender data fra TV2 Vejret.

Afmelding af SMS-varsling

Du kan til enhver tid afmelde Codans SMS-varsling her på siden eller ved at sende en SMS med teksten UVEJR STOP til 1919. Det koster almindelig SMS-takst.

Forsikring af dit hus

Hvis skaden alligevel sker, er det vigtigt med grundig skadebehandling og en forsikring, som dækker. Du får begge dele hos Codan.

Læs mere

Husforsikring

Hvis du har en brand- og bygningskaskodækning, som er standard til Codan Hus, får du dækket de typiske skader på huset efter et tøbrud og frostsprængte rør. Ansvarsforsikring dækker, hvis personer kommer til skade på din grund, men ikke hvis du har forsømt fx at rydde sne og en person glider og kommer til skade.

Udvidet vandskade

Du kan tilvælge dækningen Udvidet vandskade, hvis du vil have dækket skader efter regn, der trænger ind i huset. Ofte følger der regn med storm.

Læs mere om Codan Hus