Pas godt på taget over dit hoved

En bolig er ofte en stor investering og samtidig en vigtig del af dit liv. Så der er god grund til at sikre det mod skader efter fx brand og storm. Vores husforsikring er en bred og fleksibel forsikring, hvor du selv kan vælge, hvordan du vil være dækket. Vores husforsikring dækker både huse og nedlagte landbrug lige godt.

Mennesker er forskellige, og det er vores huse også. Derfor kan du hos os sammensætte din husforsikring, så den passer præcis til dit hus og dine behov.

Solid forsikring af dit hus

Vi anbefaler, at du som minimum har Brand og Kasko. De er begge med i vores grunddækning og giver dig god sikring ved fx brand eller storm, som kan give alvorlige skader, der er dyre og tidskrævende at reparere. Det sker heldigvis sjældent, men skulle uheldet være ude, er du godt dækket ind.

Fleksible tilvalg, der passer til dit liv

Derudover kan du købe en række tilvalgsdækninger. Det giver dig stor tryghed og sikrer samtidig, at du kun betaler for det, du har brug for.

Hvad dækker en
husforsikring hos os?

Vores husforsikring dækker både huse og nedlagte landbrug lige godt.

Grunddækninger

Brand

Vi dækker små og store brandskader på huset, el-skade på visse hvidevarer og følgeskader som fx vandskader efter brandslukning.

Genhusning
Som en del af din branddækning kan du og din familie blive genhuset efter en større, akut skade på jeres hus.

Tilvalg

Kasko

Vi dækker skader ved storm, skybrud, snetryk, indbrud og andre pludselige skader.

Krisehjælp
Du og din familie kan få hjælp af en psykolog eller speciallæge i psykiatri, hvis I får brug for det efter en brand eller eksplosion i boligen, der har medført et akut behov for genhusning.

Hus- og grundejeransvar
Vi dækker det ansvar, du som husejer eller bruger af ejendommen pådrager dig for skader på andre personer eller deres ting og dyr.

Retshjælp
Forsikringen dækker dine sagsomkostninger ved visse typer af private retstvister, du er part i som ejer eller bruger af huset.

Glas og kumme

Du får dækket skader på glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og badekar.

Svamp, insekt og råd

Vi dækker dine udgifter til skader på træværk, der bliver angrebet af svamp, insekter eller råd, hvis huset er ordentligt vedligeholdt.

Skjulte rør og kabler

Vi dækker skader på skjulte rør og kabler, fx de rør og kabler, der løber i væggene og gulvet.

Stikledning

Vi dækker skader på husets stikledning, dvs. de rør, der løber fra husets yderside til hovedledningen, og fællesledninger, du har vedligeholdelsespligten for.

Udvidet vandskade

Vi dækker følgeskader, der skyldes, at det drypper fra synlige rør, opstigende kloakvand og grundvand, eller at der trænger fygesne eller regn ind i huset.

Udvidet hus og have

Vi dækker bl.a. tyveri og hærværk på byggematerialer og haveanlæg, funktionsfejl på fx hårde hvidevarer og skader forvoldt af fx gnavere, rovdyr m.m. Vi giver 60 % i tilskud til udbedring af kosmetiske forskelle efter en dækningsberettiget skade i fx badeværelset.

Ferieudlejning

Vi dækker, hvis din lejer stjæler eller ødelægger noget i huset med vilje.

Brand i udbygninger (kun på nedlagt landbrug)

Vi dækker små og store brandskader på udbygninger og følgeskader som fx vandskader fra brandslukning.

Stormskade på udbygninger (kun på nedlagt landbrug)

Vi dækker skader som følge af en storm eller skypumpe. Du får også erstatning for nedbørsskader, som er en umiddelbar følge af en stormskade på udbygningen.

Bliv klogere på detaljerne

Vil du vide mere om husforsikringens dækninger og vilkår, kan du læse mere i disse dokumenter. Har du allerede din husforsikring hos os, kan du se dine betingelser på Mit Codan.

Produktarket giver dig et godt overblik over dine muligheder – ligesom produktinformationen, der også gør det nemmere at sammenligne vores husforsikring med andre husforsikringer. I betingelserne kan du finde alle detaljerne om forsikringen.

Kontakt os