Sundhedsforsikring

Med en privat sundhedsforsikring får du hurtigt den nødvendige undersøgelse og behandling på privathospital, så dit sygdomsforløb bliver så kort som muligt.

Behandlingsforsikring

​Forsikringen kan tegnes frem til du fylder 69 år, men ​dækker herefter så længe, du ønsker at have den.

Dækning    
   
Undersøgelse hos speciallæge inden for 10 arbejdsdage  
Udgifter til røntgen, scanning, blodprøver osv.                                                            
Behandling  
Operation  
Ambulant efterbehandling af læge  
Efterbehandling af fysioterapeut, kiropraktor, ergoterapeut eller talepædagog                                                               
Akut krisehjælp  
Behandling af psykiske lidelser hos autoriseret psykolog eller psykiater                                                                                                                                                
Kroniske lidelser  
Sygdomme med komplicerede behandlingsforløb (fx organtransplantation)                                                                                                                                      
Sygdom i forbindelse med graviditet og fødsel  
Kosmetiske behandlinger  
Tandlidelser