Strejke og lockout
– hvad med forsikringen?

Der er varslet strejke fra den 6. maj og lockout fra den 12. maj, og det har konsekvenser for mange danskere, både privat og på jobbet. Sådan er du stillet forsikringsmæssigt hos Codan.

Improviseret børnepasning på arbejdspladsen. Aflyste eller afbrudte ferierejser. Hvis arbejdsmarkedets parter ikke finder en forhandlingsløsning, bliver der vendt op og ned på mange danskeres hverdag i en periode. Det er en ekstraordinær situation, der kan afføde mange spørgsmål om blandt andet forsikringsforhold, og derfor har vi samlet de vigtigste informationer for dig som Codan-kunde.

Privatforsikring

Rejseforsikring

Dine rejseplaner kan blive påvirket på flere måder gennem strejke og lockout. Dels kan du blive direkte inddraget, så du må aflyse rejseplaner. Dels kan lufthavne og lignende blive ramt, så flyene ikke letter. For begge tilfælde gælder det, at din rejseforsikring ikke dækker dit tab. Du kan altså ikke afbestille og få godtgjort rejsen, selv om konflikten bryder ud, inden du har påbegyndt rejsen.

Djøf-medlem
Hvis du er medlem af Djøf, kan du her læse mere om, hvordan du er dækket.

Erhvervsforsikring

Ulykkesforsikring

Har din arbejdsplads en Kollektiv Ulykkesforsikring i Codan, har vi valgt at dække bredt i tilfælde af en konflikt. Det vil sige, at du som medarbejder er dækket, men det gælder også midlertidigt og ekstraordinært børnepassere og børnene selv.

 • Medarbejdere: Du og dine kolleger er dækket som normalt med de summer, der står i jeres kollektive ulykkesforsikring.
 • Andre: Børnepassere som fx familiemedlemmer samt børn af medarbejdere er også dækket, når børnepasningen foregår i virksomheden. Dækningen lyder på:
  • Dødsfaldssum – børn 20.000 kr.
  • Dødsfaldssum – voksne 250.000 kr.
  • Invaliditetssum fra 5% medicinsk invaliditet 500.000 kr.
  • Ved tandskade: Efter regning
  • Øvrige forhold: Forsikringen omfatter ikke tillægserstatning

Ansvarsforsikring

Den almindelige erhvervsansvarsforsikring i Codan dækker også skader i forbindelse med børnepasning på arbejdspladsen. Dækningen er så bred, at den omfatter pasning af både egne og andres børn samt børnepasning, der bliver varetaget af pårørende, men som foregår på arbejdspladsen. Eksisterer der en privat tegnet ansvarsforsikring, er den dog forpligtet til at dække først.

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikringen er udvidet til at dække skade på ansatte som varetager pasning af egne og/eller fremmede børn i forbindelse med en konflikt. Det er en betingelse for dækningen, at børnepasningen foregår på arbejdspladsen.

Sikrede er dækket på samme måde, som hvis skaden ville have været omfattet af den til enhver tid gældende Lov om arbejdsskadesikring.
Se evt. mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Codan Kundeservice, hvis du har spørgsmål, der rækker ud over de nævnte dækninger og retningslinjer.

Privatforsikringer: 33 55 55 50

Erhvervsforsikringer: 33 55 55 55